Pierwsza pomoc prezentacja pdf

Pobierz

7. źwykład nt. zasad udzielania pierwszej pomocy przy krwotoku .Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przy zakrztuszeniu (niemowlę czyli dziecko do pierwszego roku życia) Po pierwsze: ZAWSZE W TAKIEJ SYTUACJI wołamy o pomoc - należy jak najszybciej wezwać pogotowie - nr tel.. Życzenia świąteczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.. Przedstaw się Zapytaj, jak się nazywa Zapytaj, co się stało Uspokajaj poszkodowanego (powiedz, że umiesz udzielać pomocy i zostaniesz z nim do przyjazdu .ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni.. Materiały przydatne do nauki pierwszej pomocy (tablice edukacyjne, plakaty, rebusy, krzyżówki) Tablica edukacyjna.. W tym czasie należy: 1. zabezpieczyć poszkodowanego przed dodatkowym urazem, 2. wyeliminować działania czynnika uszkadzającego (np. uwolnić rannego spod przygniatającego goPierwsza pomoc przedmedyczna .. wezwać pomoc.. Pierwsza pomoc (pomoc przedlekarska, przedmedyczna)- są to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób, mające na celu ratowanie zdrowia lub życia osób, które odniosły obrażenia lub nagle zachorowały.| Moja pierwsza poMoc resUscYTacja KrĄŻeNiowo-oDDecHowa PamięTaj, że rozmowa z dyspozytorem medycznym nie wydłuża czasu przyjazdu ambulansu na miejsce zdarzenia!.

Udziel pomocy poszkodowanemu.

Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani benzyny!. Prezentacja programu PowerPointW pierwszej kolejności poproś głośno o pomoc kogoś, kto przechodzi obok lub stoi i przygląda się.. Życzenia Świąteczne Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej .. Drogi oddechowe i płuca Dużo świeżego powietrza lub tlenu.PIERWSZA POMOC.. Sprawdź reakcje poszkodowanego: .. masaż prowadzony za pomocą dwóch palców z częstością ok. 100/min.. Cząstki stałe (np. wapna) usuwać chusteczką lub wacikiem w kierunku donosowym.. Twoje zadania jako ratownika 1.. Rany, krwotoki, .. Rozdział pierwszy zawiera informacje na temat ran, ich rodzajów oraz sposobów postępowania przy użyciu zarówno klasycznych materiałów opatrunkowych, jak i nowoczesnych, taktycznych środków opatrunkowych.. 7) pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osobyPIERWSZA POMOC polega na odciążeniu, unieruchomieniu kończyny i zastosowaniu zimnych okładów (najlepiej lodem).. Należy unieruchomić kończynę w możliwie komfortowy i stabilny sposób oraz nie powodować niepotrzebnych ruchów ani wstrząśnień.Życzenia prezesa Rady Ministrów z okazji 100. rocznicy uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej..

Kolorowanki pierwsza pomoc.

Łańcuch przeżycia.. ch leków.. Rany i skaleczenia.. Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące problematyki krwotoków zewnętrznych .Pierwsza pomoc Pomoc przedmedyczna w zakładach pracy mgr Piotr Janczewski Sprawdzenie oznak wstrząsu u poszkodowanego Jeśli poszkodowany miał lub ma: krwotok, rozległe oparzenie, zawał serca, zakażenie jest na coś uczulony i ma następujące objawy: bladą skórę, przyspieszony, płytki oddech, zaburzenia świadomości, zimny perlisty pot, Jeśli widać u poszkodowanego w/w objawy .b Y X 2 g m 1 p Pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia człowieka F E Co to jest pierwsza pomoc Pierwsza pomoc - jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, bądz nagłego uszczerbku na zdrowia poszkodowanego.. numery alarmowe: Pogotowie Ratunkowe 999Pierwsza pomoc: - ochrona poszkodowanego przed dodatkowymi urazami, amortyzowanie wstrząsów, - zapewnienie dostępu świeżego powietrza, rozluźnienie ubrania pod szyją, - odsunięcie gapiów, - zapewnienie bezpieczeństwa po ataku, pozycja boczna ustalona, - zapewnienie komfortu psychicznego, - utrzymanie drożności dróg oddechowych,Udzielenie pierwszej pomocy W oczekiwaniu na przyjazd wyspecjalizowanej jednostki medycznej, musisz udzielać .. Pierwsza pomoc Post .. Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń .. Jeśli konieczne, wezwij pomoc: poproś świadków zdarzenia o pomoc i zadzwoń po pogotowie..

Wezwanie specjalistycznej pomocy 2.

rajnymi temperaturami.. Kwestie nieudzielenia pierwszej pomocy reguluje art.162 .. any ał jak najmniej czynności.. Prezentacja programu PowerPoint Author: ania Created Date: 4/18/2020 10:20:29 AM .Pierwsza pomoc Polega na wykonaniu podstawowych czynności, które ulżą rannemu w bólu lub też pozwolą go utrzymać przy życiu do czasu przybycia lekarza.. Autocysterna w przydrożnym rowie.. rOzmOWa z dySPOzyTOrem medycznym - opanuj stres - rzeczowo odpowiadaj na zadane pytania - stosuj się do instruktażu dyspozytora 3 lub .Przydatne materiały.. Wzywanie pomocy Gdy w pobliżu jest osoba dorosła, to powiadom ją o tym, że ktoś potrzebuje pomocy.. Aspekty prawne Kodeks Karny art. 162 Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Pierwsza pomoc to proste czynności wykonywane natychmiast przez pierwszych świadków zdarzenia w celu ratowania nagłego zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego zanim przybędą wykwalifikowane służby ratownicze..

Pierwsza pomoc może być rozpoczęta przez każdego w każdej sytuacji.

krwawienie uczucie nadmiernego ciepła wokół rany uczucie pulsowania rany ból i pieczenie.Pierwsza pomoc.. 999 lub 112 W przypadku zakrztuszenia niemowlęcia należy na wstępie sprawdzić czy ciało obce widoczne jest w buziPIERWSZA POMOC POMOC ANEGO 5 anym ażne!. anego (przenosząc ć jego stan).. Mostek powinien uginaćPoradnik pierwszej pomocy przedmedycznej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009 ASPEKTY PRAWNE Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z dnia 20 października 2006 r.) Art. 3. nigdy nie rozłączaj się pierwszy!. 6. ź wykład nt. zasad udzielania pierwszej pomocy przy uszkodzeniach kości i stawów, ź objawy wskazujące na złamanie i rodzaje złamań, ź pierwsza pomoc w złamaniach (slajd nr 22), ź pierwsza pomoc w urazach głowy - wykład.. anemu nic do jedzenia ani picia.. Gdy nie ma nikogo dorosłego, to sam musisz wezwać pomoc telefonicznie.5.. PRZEPISY PRAWA Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednimdla przypomnienia pierwsza pomoc.. PIERWSZEJ POMOCY Udzielenie pomocy osobie, której życie lub zdrowie jest zagrożone, to nie tylko moralny obowiązek każdego człowieka.. Być może zdarzyło ci się przejść obok osoby, która leżała bezwładnie na ławce w parku czy na dworcu i pomyśleć, że to bezdomny lub człowiek będący pod wpływem alkoholu.. Prezentacja programu PowerPoint1.. Osoba udzielająca pierwszej pomocy jest definiowana jako ktoś przeszkolony w tym zakresie,Pierwsza pomoc - podstawy.. Polega na zminimalizowania niebezpieczeństwa do3.. raną nazywamy przerwanie ciągłości skóry oraz znajdujących się głębiej tkanek.. poniedziałek, 13 maja 2013. pokoloruj kratki.Wezwać pomoc oraz podjąć próbę przywrócenia czynności życiowych (oddychania i krążenia krwi) .. Szpital Pierwsza pomoc Łańcuch ratowniczy .. Oczy Płukać bieżącą wodą.. OBJAWY I PIERWSZA POMOC URAZACH KOŃCZYN B/ PIERWSZA POMOC-Wezwij pomoc-Posadź lub połóż poszkodowanego w wygodnej pozycji.Nie poprawiaj ułożonej kończyny, nie przywracaj kształtu.-Przy złamaniu; unieruchom złamaną kość plus dwa sąsiednie stawy-Przy skręceniach zwichnięciach unieruchom staw i dwie sąsiednie kościPierwsza pomoc w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń, opiera się na bardzo prostych zasadach.. MoŜesz zająć się poszkodowanym, a druga osoba moŜe zadzwonić na numer ratunkowy.. Jeśli jesteś sam, zadzwoń natychmiast, a dyspozytor pomoŜe kierować Twoimi działaniami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt