Sprawozdanie z badań wody 2021

Pobierz

Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_55665_06_2021 Stacja Uzdatniania Wody.. 2019 r. poz. 2147, poz. 2148 ) - w ustalonym zakresie.. Informacja Publiczna.. Sprawozdanie z badań wody nr 4185/2021-W-2 SUW Kraszew.. Sprawozdanie z badań nr 1116/2021-W-7 SUW Wiśniowa Góra.. 2021-11-29 Sprawozdanie z badania wody w Sycowicach.. Warka) Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.05.2021r.. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może byćSPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 296P/12.04.2021-3/Z Strona: 1 Stron: 3 Temat zlecenia/Cel zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy Analiza wody podziemnej i powierzchniowej.. Szukaj.Pliki do pobrania.. 2021-10-27 Ocena jakości wody wodociągu w Nietkowicach z dnia 27.10.2021r.. Warka) Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 16.06.2021r.. Sprawozdanie z badań wody nr 418/2021-W-1 SUW Janówka.. Sprawozdanie z badań Nr 16932/ZL/21 z dnia 24.09.2021 Stron: 9 Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. **Utlenialność: Podana wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni.Sprawozdanie z badań monitoringowych próbek wody 19.11.2021r.. 2 021-10-27 Komunikat PPIS w Zielonej Górze w sprawie warunkowej przydatności do spożycia z dnia 27.10.2021r..

Sprawozdanie z badań wody.

Sprawozdanie z badań wody nr 418/2021-W-3 SUW Wiśniowa Góra.BADANIA WODY.. (56) e-mail: SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ Nr 7873/2021 z dnia 2021-10-25SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 24329/ZL/21 wykonanych zgodnie ze zleceniem wg oferty nr 00115/2021/CS z dnia 2021-01-04 Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami wykonano badania w 7 próbkach.. 2 grudnia 2021.. Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 10.. SB 55666 06 2021 Zbiornik Wieprz Gorka.. 21-500 Bała Podlaska ul. Sidorska 61Wyniki badań wody za I kwartał 2021 r. : - Zbiornik Wieprz Górka - sprawozdanie z badań nr.. z o.o. Udostępniamy wyniki przeprowadzonych badań.. Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 9.. W/0331 Prawidłowy Zbiornik wody .Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.z o.o. Laboratorium Centralne 86-300 Grudziądz, ul. Curie - Skłodowskiej 10, tel.. Sprawozdanie z badań wody 22.06.2021.Sprawozdanie z badań wody 16.02.2021 - Bilcza - Stacja Uzdatniania Wody Podsukowie Sprawozdanie z badań wody 16.02.2021 - Dębska Wola - Hydrofornia Sprawozdanie z badań wody 27.01.2021 - Brzeziny - HydroforniaSprawozdanie z badań nr 1116/2021-W-6 ZGK Wiśniowa Góra.. 1 Odstęp między wierszami.. MZ z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U..

Sprawozdanie z badań wody 28.06.2021.

Sprawozdanie z badań wody 19-03-2021.pdf PDF, 1,01 MB.. PLIKI DO POBRANIA.. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3 .. (Piaseczno gm.. Warka) Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.04.2021r.Sprawozdanie z badań nr NL/0188/2021 Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Badania fizyko - chemiczne Numer identyfikacyjny próbki Stan próbki Miejsce Punkt pobrania próbki Wskaźniki Zastosowana metodyka Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zawarte w RMZ z dn.07.12.2017r.. 1 Odstęp między paragrafamiUNIWERSYTET MORSKI W GDYNI INSTYTUT MORSKI 81-225 Gdynia, ul.. Informacja dla mieszkańców wsi Siwiałka.. z o.o., Laboratorium Badawcze ul. Robotnicza 3, 21-540 Małaszewicze Miejsce wykonania badania Laboratorium Badawcze w Sokółce, ul. Kresowa 60, 16-100 Sokółka Zlecający PETRODOM PALIWA Sp.. Data wytworzenia 2021-12-06 , ostatniej modyfikacji 2021-12-06 13:41Sprawozdanie z badania wody 705/KZ/2021.. Sprawozdanie z badań wody - basen odkryty 14.07.2021.. SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY.. Sprawozdanie z badań Nr 22961/ZL/21 z dnia 2021-12-13 Stron: 4 Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. *KONIEC SPRAWOZDANIA* Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej(ych) próbki(ek).. Przetwarzanie danych osobowych.. 12 stycznia 2022; Sprawozdanie z badań wody za grudzień 2021r..

Sprawozdanie z badań wody 24.06.2021.

Przetargi (BIP) Projekty Unijne; AktualnościSPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 185/PW/SO/2021 Form.. Sprawozdanie z badań Nr 20726/ZL/21 z dnia 18.11.2021 Stron: 9 Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. **Azotany: Podana wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni.CBiDGP Sp.. Szukaj.. 2021-11-05 Zawiadomienie PPIS w Zielonej Górze - dotyczy wodociągu w Płotach.. Wyniki badań wody: Sprawozdanie z badań nr: W//04/2021/261/FM/1.Ustawienia Tekstu.. Wyszukaj na stronie.. Już teraz zapisz swoje dziecko na naukę pływania!Sprawozdanie z badań wody.. 58 58 58 598 , 58 301 69 56, fax 58 58 58 599 Sprawozdanie z badań Nr 301/20 strona/stron 1/5Formularz nr: PO-03/F02 z dn. 04.01.2021 Brodnica, dn.21.01.2022 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 273/2022 Nr próbki:W-292-22 Zleceniodawca:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ul. Żołnierska 13A, 10-558 Olsztyn Rodzaj próbki Woda z niecki basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny, jednorazowaSerwis Internetowy Gminy Sawin.. Dział Wiadomości Jak załatwić sprawę Prawo miejscowe Rejestr spraw.. Strona 1/10 Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/22/00045Sprawozdanie z badań wody z dnia 15 czerwca 2021 r. - Biuletyn Informacji Publicznej..

Sprawozdanie z badań wody wanna wirowa 14.07.2021.

- woda uzdatniona SUW Ciążeń, SUW Wola Koszucka, SUW Ratyń.. Informacja dla mieszkańców wsi Trzcińsk.. Dodana: 23 marzec 2021 14:43.. Zmodyfikowana: 23 marzec 2021 14:43.Sprawozdanie z badania wody basenowej Na podstawie sprawozdania z badań nr SB/141757/12/2021 z dnia 20.12.2021 woda w niecce basenowej spełnia wymagania zawarte w rozp.. Aktualności Start.. Obszar regulowany prawnie: (Dz.U.. W ramach kontroli jakości przeprowadzono badania fizyczne, chemiczne oraz mikrobiologiczne wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez Ciepłownię Rydułtowy Sp.. Strona 1/9 Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/ października 2021 Sprawozdanie z badań wody za wrzesień 2021r.. Sprawozdanie z badań wody.. Pozostałe sprawozdania z poprzednich miesięcy dostępne są w zakładce "Jakość wody .Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 29.07.2021r.. Ostatnie wpisy.SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł//07/2021/182/FM/1: Data pobrania/dostarczenia próbki: 10.08.2021: Miejsce pobrania: SUW Słomin, ul. Janczewicka (Sosnowa Dolina) Pochodzenie próbki: Stacja Uzdatniania Wody: Punkt pobrania próbki: studnia: Zleceniodawca: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp.. SBW-153A-2021 (.pdf) Sprawozdanie_09.12.2021 (.pdf) SB_123841_11_2021 Stacja Uzdatniania Wody (.pdf) .. Ilawskie Wodociągi Sp.. Morska 81-87 LABORATORIUM ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA 80-172 Gdańsk, ul.Trzy Lipy 3 tel.. Pozostałe sprawozdania z poprzednich miesięcy dostępne są w zakładce "Jakość wody" Nowe procedury wydawania warunków przyłączenia oraz przyłączenia do sieci wod-kan Sprawozdanie z badań wody za październik 2021SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 01129/ZL/22 wykonanych zgodnie ze zleceniem wg oferty nr 03634/2021/CS z dnia 17.11.2021 Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami wykonano badania w 9 próbkach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt