Euax b charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fostex, (100 mikrogramów + 6 mikrogramów)/dawkę, aerozol inhalacyjny, roztwór.. 1 dawka (1 ml) zawiera: Wirus Hepatitis A (inaktywowany)1,2 720 jednostek ELISANAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ENGERIX B, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwafi Vaccinum hepatitidis B (ADM) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wqtroby typu B (rDNA) SKLAD JAKOŠCIOWY 1 ILOŠCIOWY 1 dawka (l ml) zawiera: Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wqtroby typu B (HBsAg)l Aleksandra Kosióska Starszy Specjalista cls.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Twinrix Adult, zawiesina do wstrzykiwań .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Nie przegap - COVID-19 Postępowanie w zespole zakrzepicy z małopłytkowością po szczepieniu przeciwko COVID-19Wielka Baza ChPL firmy LekSeek Polska to baza zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych.. Ulotka dla pacjenta.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EUVAX B, 10 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) Szczepionka 1-dawkowa dla dzieci 2.Euvax B - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, refundacja, cena.. Rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej..

A. Charakterystyka produktu leczniczego .

33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 33600000 Produkty farmaceutyczne, 33680000 Wyroby farmaceutyczne, 33690000 Różne produkty lecznicze.Firmie POLYPHARM SP.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. 4.1 .charakterystyka produktu leczniczego - Charakterystyki Produktów .Zmiany do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta .. Engerix B 20 Mcg Ulotka Gdsv15 28 08 2020 PDF - 175,7KB[a], [b], [c] na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego: Engerix B, Euvax B, Hepavax Gene TF [1] w Polsce nie są dostępne szczepionki przeciwko WZW typu B w opakowaniach wielodawkowych [] [2] wybranie w 2001 r. preparatu Euvax B do realizacji polskiego programu szczepień sprowokowało dyskusję wśród specjalistów na temat bezpieczeństwa tego preparatu .Uaktualniona Charakterystyka Produktu Leczniczego szczepionki przeciw COVID-19 AstraZenecanazwa produktu leczniczego Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa),1. zm.), szczepionka jest produktem leczniczym, tym samym przy obrocie szczepionkami należy stosować przepisy ustawy Prawo Farmaceutyczne, które w zależności od tego, jaki podmiot posiada szczepionki, zobowiązuje go do zapewnienia prawidłowych warunków ich przechowywania, zgodnego z kartą charakterystyki produktu oraz wydanymi zezwoleniami..

Euvax B 1ml.Charakterystyka produktu leczniczego.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku, co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (1 ml) zawiera: Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)* 20 mikrogramów adsorbowany .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EUVAX B, 10 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Podmiot przechowujący szczepionki jest zobowiązany do przestrzegania .znaczna zawartoscia thimerosalu (THIM): Euvax, Hepavax, Engerix B - przeciw wirusowemu zapaleniu watroby B, szczepionka blonicza, bloniczo-tezcowa i bloniczo-tezcowo-krztuscowa, szczepionki przeciw grypie.. Szczepionka Euvax B zawiera oczyszczony antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B otrzymywany na drodze rekombinacji DNA w komórkach drożdży ( Saccharomyces cerevisiae1.. 4.1 Wskazania do stosowania [wymienione poniżej obecnie zarejestrowane wskazania do stosowania powinny zostać usunięte (niektóre nazwy wskazań mogą się różnić w zależności od produktu)]CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

RejestracjiCharakterystyka produktu leczniczego « Powrót do indeksu słownika.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 97,86 mg klopidogrelu wodorosiarczanu, co odpowiada 75 mg klopidogrelu.. Rejestr hurtowni farmaceutycznych posiadających zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lekami w naszym kraju.Avaxim 160 U. Havrix 720 Junior.. Najwyższa kwota, jaką ta firma zarobiła w wyniku przetargu publicznego to 5 405 147,00 zł.. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. Szczepionka (HAB) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hepavax Gene TF, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rdna) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panzol, 20 mg, tabletki dojelitowe 2.. Substancje pomocnicze: Każda tabletka powlekana zawiera 78,14 mg laktozy bezwodnej i 0,29 mgCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Sprawdź skład, zastosowanie, dawkowanie i opis preparatu w Encyklopedii leków portalu DOZ.pl.Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do 01-04-2016 r. Seton 17-nitkowy, 4-warstwowy, 2m x 2cm JAŁOWY 1 szt..

Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B).Euvax B - Charakterystyka produktu leczniczego.

Twinrix Adult (wzw A + wzw B) Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) Engerix B 0,5ml.. Zobacz więcej informacji o firmie POLYPHARM SP.. 1 tabletka zawiera 200 mg Nicotinamidum (nikotynamidu).. Baza zawiera ponad 8200 ChLP.Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA.. SZT. 1200.. S.A. udzielono łącznie 957 zamówień publicznych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Agregex, 75 mg, tabletki powlekane 2.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO _____ 1.. S.A. i wygranych przez nią przetargach (np. gdzie najczęściej udzielano tej firmie zamówień publicznych).. Substancje pomocnicze: Każda tabletka zawiera 38,425 mg maltitolu (patrz punkt 4.4).Zobacz leku Havrix Vaccinum Hepatitidis A.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Jest przeznaczony dla lekarzy i zawiera następujące informacje: Jak stosować lek; Do leczenia jakich chorób należy stosować lek (wskazania .Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, z późn.. Tabletki.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: PRODUKTU LECZNICZEGO .. Bazetham Retard, 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt