Ministerstwo finansów pytania i odpowiedzi jpk

Pobierz

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?. Od 1 października 2020 r. kodami GTU należy oznaczać niektóre dostawy towarów lub świadczenia usług.. Zobaczmy jakie możliwości i funkcjonalności ma ta aplikacja.Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podatników dotyczące nowego pliku JPK_VAT z deklaracją.. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn.. NIP .Do 25 stycznia 2021 r. złóż JPK_VAT w zakresie ewidencji i deklaracji 21.01.2021 Sebastian Skuza Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej - wyjaśnienieMinisterstwo Finansów prezentuje poniżej struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. W przeciwnym razie na podatnika będą mogły zostać nałożone sankcje.. zm.) wraz z broszurami informacyjnymi.Wcześniej Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB.. Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podatników .JPK na żądanie: można przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK, można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nowego JPK_VAT Anna Koleśnik doradca podatkowy Odpowiadając na wątpliwości podatników, resort finansów opublikował pytania i odpowiedzi, które mają pomóc w przygotowaniu się do nowych obowiązków związanych ze sporządzaniem plików JPK_VAT.Pojawiają się ciągle nowe pytania natury praktycznej i technicznej..

Pytania i odpowiedzi.

stopka Ministerstwo Finansów.. Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT.. Zawiera dane o podatnikach, którzy: zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru, zostali przywróceni .Strona 2 - Nowy plik JPK_VAT, zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Podatnicy VAT nie będą mogli zatem za ww.. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.Informacje podstawowe, pytania i odpowiedzi, narzędzia do pobrania JPK_ VAT z deklaracją Dla plików JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych), przesyłanych za okresy od 1 października 2020 r. przez wszystkich przedsiębiorców i korekt za te okresyJednolity Plik Kontrolny - Pytania i odpowiedzi.. Poniżej publikujemy pytania podatników i odpowiedzi MF odnoszące się do mechanizmu podzielonej płatności w kontekście nowego JPK_VAT.. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów..

Pytania i odpowiedzi zawarte w komunikatach.

w tym czynności wymienione w pytaniu.. Dnia 28 lipca 2018 r. na stronie internetowej resortu pojawił się nowy plik z wyjaśnieniami wątpliwości podatników.Ministerstwo Finansów - webinar o JPK.. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są .Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów.. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) JPK_VAT:Arkusz kalkulacyjny udostępniony przez Ministerstwo Finansów w formacie csv, służący do stworzenia i przesłania pliku JPK_VAT nie może być automatycznie uznany za ewidencję prowadzoną dla celów podatku VAT, o której mowa w art.109 ustawy o VAT .Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego.. Ma ona na celu pomoc mikroprzedsiębiorcom w przygotowaniu i wysłaniu do Ministerstwa Finansów plików JPK_VAT.. Jeden plik zastąpił składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT.JPK w kilku plikach..

JPK dla mikroprzedsiębiorców - odpowiedzi Ministerstwa Finansów 1.

Do takiej sytuacji odniosło się Ministerstwo Finansów na stronie, na której zostały zamieszczone pytania i odpowiedzi dotyczące pliku JPK_V7.. Pozostaje mieć nadzieję, że Ministerstwo Finansów opublikuje kolejną listę pytań i odpowiedzi, na której znajdziemy również odpowiedź na nasze .Odpowiedź MF na pytanie DGP.. (Czym jest JPK, jakie pliki składają się na JPK, jakie pliki będą udostępniane na żądanie, jaki plik będzie musiał być składany obowiązkowo co miesiąc).. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust.. 3 ustawy o VAT, je żeli zostan ą w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury JPK_VAT.. Aktualnie trwa analiza zagadnienia, która może dopiero pozwolić na decyzję w zakresie zmian legislacyjnych.Strona 2 - Przygotowana przez Ministerstwo Finansów i bezpłatnie udostępniona podatnikom aplikacja e-mikrofirma nie jest kompletnym programem finansowo-księgowym..

Wcześniej Ministerstwo Finansów opublikowało dwie serie odpowiedzi na pytania polskich przedsiębiorców.

Aby wyszukać odpowiedź na pytanie proszę skorzystać z wyszukiwarki tematycznej rozwijając pole wyboru TEMAT.Można także w polu SZUKAJ wpisać słowa kluczowe i uruchomić wyszukiwanie.Wyszukiwanie słów kluczowych odbywa się w wybranych tematach lub we wszystkich pytaniach, jeśli temat nie zostanie wybrany.Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów.. Pisaliśmy o tym w artykule "Przy korekcie JPK_V7 może być potrzebny czynny żal" (DGP nr 200/2020).JPK - Ministerstwo Finansów udziela nowych odpowiedzi Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie kolejne odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie konsultacji dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.. Pytania i odpowiedzi z webinaru "JPK i zmiany w podatkach 2016/2017" .Trudno na ten moment znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, ponieważ przepisy wielu kwestii nie regulują.. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10.. Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad możliwością rozszerzenia stosowania art. 16a kodeksu karnego skarbowego w sytuacji złożenia przez podatnika korekty JPK_VAT dotyczącej części ewidencyjnej.. »Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP potwierdziło, że każda zmiana części ewidencyjnej wymaga złożenia czynnego żalu.. Plik JPK_VAT nie dotyczy okresów sprzed 01.07.2016 r. 8.Kody GTU to nowy wymóg wprowadzony przez ustawodawcę w ramach obowiązku sporządzania i wysyłania nowych plików JPK_VAT (tj. plików JPK-V7M i JPK-V7K).. O ministerstwie Wstecz.. Odpowiadamy na podstawowe pytania z zakresu prawidłowego stosowania kodów GTU.Przejdź do serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Finansów; Otwórz okno z tłumaczem języka migowego; Zmień język PL. EN - English; Ministerstwo Finansów MENU.. Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją.. nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów.. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK.. Proszę o doprecyzowanie tej informacji o odpowiedzi na poniższe pytania: • Czy będzie można przygotować osobny plik dla każdej struktury ze względu na np. faktCzym jest wykaz podatników VAT?. Potrzebny jest czas, aby takie kwestie problematyczne zostały wyjaśnione.. 00-916 Warszawa.. Z odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania udzielonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że JPK będzie można przedstawić w formie kilku plików..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt