Scharakteryzuj rolnictwo intensywne i ekstensywne

Pobierz

(Azja Połud.Rolnictwo intensywne osiąga znacznie większe plony (a więc ilość zbiorów z hektara) niż rolnictwo ekstensywne.. Z ekonomicznego punktu widzenia wysoka wydajność powoduje nadprodukcję artykułów żywnościowych, a to pociąga za sobą spadek cen, brak dalszej opłacalności produkcji i utratę zaufania odbiorców do jakości produktów rolnych.Rolnictwo można podzielić na rolnictwo ekstensywne zwane drobnotowarowym lub tradycyjnym i rolnictwo intensywne znane też jako cechuje: uprawa w pobliżu miast, uprawa w szklarniach i tunelach foliowych, uprawa na potrzeby ludzi np. w małych miasteczkach Rolnictwo ekstensywneRolnictwo intensywne - duże nakłady na uprawę roślin ( nawozy itp.) więcej zysków Rolnictwo ekstensywne - mniejsze nakłady na uprawę , zero nawozów, mniejsze zyskiRolnictwo intensywne a ekstensywne Autorka: Katarzyna Mijakowska Zagadnienia: żywność i rolnictwo, konsumpcja i produkcja Czas trwania: 25 min Pytanie kluczowe: Czym wytłumaczysz różnice w świecie w sposobach gospodarowania ziemią?. Chów zwierząt odbywa się w formach: pasterskiej, pastwiskowo-oborowej, przemysłowej (w krajach o rolnictwie towarowym).. Rolnictwo intensywne pozwala na zmniejszenie zatrudnienia przy uprawie roślin i hodowli zwierząt.Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin..

Intensywne i ekstensywne rolnictwo.

2. na czym polega rolnictwo ekstensywne i intensywne.. W systemie tym nakłady pracy są wysokie, a koszty niskie.Rolnictwo intensywne charakteryzuję się dużą towarowością, dlatego tak ważne są wysokie współczynniki uzyskiwanych plonów.. wysoko intensywne rolnictwo kapitałochłonne o małych zasobach pracy w rolnictwie i wysokim poziomie mechanizacji.. Intensywne rolnictwo .Wyjaśnienie: rolnictwo ekstensywne jest przeciwieństwem rolnictwa intensywnego.. (Europa Zach., niektóre obszary USA) 2. rolnictwo plantacyjne: o bardzo dużej towarowości, 3. wysoko intensywne typu pracochłonnego: towarowość jest niewielka, nie bierze udziału w wymianie międzynarodowej.. Występuje przede wszystkim w obrębie państw o wysokim stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego lub np. w których występuje tzw. plantacje.. Intensywne rolnictwo powoduje szkody dla środowiska, ponieważ istnieje wysokie zużycie substancji chemicznych, które nie tylko zmniejsza płodność gleby, ale także zanieczyszcza żywność, co nie ma miejsca w przypadku ekstensywnego rolnictwa.Światowa produkcja rolna prowadzona jest na dwa zasadnicze sposoby: jako rolnictwo intensywne oraz ekstensywne..

Rolnictwo intensywne nie jest pozbawione wielu wad.

Rolnictwo ekstensywne - występuje w. poleca 82 %Rolnictwo ekstensywne charakteryzuje się niskim kosztami produkcji przy wysokim nakładzie pracy.. Rolnictwo ekstensywne - rodzaj rolnictwa, w którym nie stosuje się sztucznych środków wspomagających uprawy, takich jak nawozy mineralne i pestycydy, co skutkuje jednak zmniejszonymi plonami.. Odznacza się ono znacznym stopniem chemizacji oraz mechanizacji produkcji.Ze względu na wielkość stosowanych nakładów wyróżniamy rolnictwo intensywne i ekstensywne.. Kontakt FanPage- FanPege E-mail - Pamiętaj o. Łapce w górze Komentarzu Subskrybcji Programy Mon.Gospodarka ekstensywna - system ekonomiczny charakteryzujący się stosunkowo niską wydajnością produkcji, niskimi nakładami pracy i środków.. Intensywne charakteryzuje się dużymi nakładami kapitału w postaci nawozów, środków ochrony roślin, nowoczesnych maszyn w celu uzyskania relatywnie wysokich plonów.Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin..

scharakteryzuj przyrodnicze i poza przyrodnicze czynniki wpływające na rozwój rolnictwa.

Rolnictwo intensywne występuje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych.. 3. jakie są sposoby pomocy krajom głodującym.. Zysk otrzymywany jest przede wszystkim poprzez wzrost: nakładu czynników pracy (np. liczby pracowników), areału upraw w rolnictwie, liczby budowanych fabryk, wydobycia i zużycia większej ilości surowców.Dominującym typem rolnictwa jest rolnictwo ekstensywne samozaopatrzeniowe, czyli rolnictwo, w którym nakłady pracy są duże (ilość zatrudnionych w rolnictwie jest wysoka, a większość prac jest wykonywana ręcznie lub przy wykorzystaniu prymitywnych narzędzi), a plony niskie, z kolei uzyskane płody rolne są przeznaczane w znacznej .Rolnictwo ekstensywne - system produkcji rolniczej w gospodarstwach rezygnujących z nawożenia mineralnego i pestycydów.. Cele ćwiczenia Nauczysz się analizować i porównywać dane statystyczne.Rolnictwo intensywne pracochłonne; duże zasoby pracowników, przewaga małych gospodarstw, wysokie lub średnie plony, które są efektem dużych nakładów pracy, rolnictwo tradycyjne, samozaopatrzeniowe, mały zysk, występuje w Azji Południowo-Wschodniej, w delcie i dolinie Nilu.. proszę o odpowiedzi na te pytania w jak najszybszym czasie ;* z góry dziękuję ;*Rolnictwo społeczne, nowe prawo..

Rolnictwo intensywne charakterystyczne jest dla państw wysoko rozwiniętych.

Rolnictwo intensywne pozwala na zmniejszenie zatrudnienia przy uprawie roślin i hodowli zwierząt.ROLNICTWO RYNKOWE -posiada z reguły intensywny charakter i jest rolnictwem wysokotowarowym.. Rolnictwo intensywne, aby osiągnąć wysokie plony wykorzystuje np. intensywne nawożenie, nawadnianie pól, znaczny nakład pracy oraz odpowiednie, wysokoplenne gatunki roślin uprawnych.Rolnictwo intensywne - występuje w krajach wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi nakładami kapitałów.. Cele ćwiczenia: nauczysz się analizować i porównywać dane statystyczne*rolnictwo intensywne kapitałochłonne: a)podobieństwa:-wysoka mechanizacja b)różnice: - wysokie plony-wprowadzenie nowych gatunków roślin - przewaza w państwach o małej powierzchni, np. Europa zachodnia *rolnictwo ekstensywne kapitałochłonne: a)podobieństwa:-wysoka mechanizacja b)różnice:-niskie plony-mały poziom kultury rolnejWitam!. Rolnictwo intensywne - charakteryzujące się dużymi nakładami kapitału (nawożenie, środki ochrony roślin, materiał siewny najwyższej jakości, uszlachetnione rasy hodowanych zwierząt) i pracy żywej (ludzkiej) lub uprzedmiotowionej (maszyn) w celu uzyskania wysokich plonów.Reasumując, rolnictwo intensywne koncentruje się przede wszystkim na ilości produkowanych roślin, podczas gdy ekstensywne rolnictwo kładzie nacisk na jakość.. Oznacza to, że charakteryzuje się ono niewielkimi plonami, niskim zużyciem nawozów sztucznych ale jednocześnie często wykorzystuje ono duże powierzchnie łąk, pastwisk i gruntów ornych.Wady rolnictwa intensywnego.. Znaczna część produkcji jest przedmiotem handlu międzynarodowego.1.. Na rozmieszczenie gatunków chowanych zwierząt znaczący wpływ mają warunki środowiska naturalnego.1.. Zwykle ten typ produkcji występuje w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo, słabo zaludnionych, o mało sprzyjających warunkach naturalnych np. w Azji, Afryce i Ameryce Środkowej.Chów zwierząt dostarcza 50-90% całego dochodu rolnictwa krajów wysoko rozwiniętych, w pozostałych krajach od 10-40%.. dostawa - 2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt