Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom następnie uzupełnij tekst

Pobierz

Zapiszcie taki temat w zeszycie.. Uzupełnij tabelę dotyczącą przyczyn i skutków zawarcia unii polsko-litewskiej, wstawiając we właściwe miejsca .. zamieszczone niżej informacje.. b) Wy mień trzy elementy świadczące o tym, że wskazana przez Ciebie budowla została wzniesiona w stylu klasycystycznym.. b) Uzupełnij zdanie.. a) Określ, do jakiego wydarzenia .. Podaj co najmniej dwa przykłady i omów,… Popularne Lekcje.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej stanu.. A. Zapisz nazwy zakonu, do którego należała każda z ukazanych postaci.Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. Przeczytaj tekst ze s. 55 - Skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu.. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.. Wpisz pod ilustracjami numery, którymi zaznaczono te infor- .. c) Po dkreśl właściwy wyraz w nawiasie, tak aby powstało zdanie prawdziwe.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie dokończ zdanie.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej podział państwa Franków w wyniku traktatu w .. 11. Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.. 950 rok 1000 rok 1050 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu datę zjazdu gnieźnieńskiego.. Następnie wykonaj polecenia.. Zapoznaj się z zasadami zachowania na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym - s.56..

Następ-Przyjrzyj się mapie, a następnie uzupełnij tekst.

Przeczytaj fragment niemieckiej Kroniki Thietmara [czytaj: titmara] z XI wieku.. 4.Epoka, która zakończyła się w 476 r. n.e. Miasto założone przez Konstantyna Wielkiego.. Żądania strajkujących załóg (…) są następujące: 1. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. Następnie wykonaj polecenia.. Rozładownie elektroskopu.Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd.. Plemię germańskie, które w V w. spustoszyło Hiszpanię i Galię, a następnie założyło państwo w Afryce Północnej.. Możesz skorzystać z informacji zawartych w encyklopedii.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych (…).. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. 3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutro6 Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.. pytanie zadane 23 października 2014 w Zadania domowe przez użytkownika niezalogowany.Przyjrzyj się fotografiom zamieszczonym na stronie 68 podręcznika.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia ..

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie uzupełnij zdania.

2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. Sprawdzenie listy obecności i omówienie regulaminu wycieczki przez wychowawcę.. Wyjazd autokarem na wycieczkę.. a) Napisz, jak się nazywała i czego symbolem była przedstawiona na nich czapka.. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz .Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. Zadanie 7.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Tekst opisywany, krótko i zwięźle, często opisują ilustracje w książce., Ilustracje często są czarno-białe., Format książek to często kwadrat, o bardzo .73 Społeczeństwo średniowiecza 4 Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom.. Wyjaśnij, 6 co kryje się pod tą nazwą.Przyjrzyj się zamieszczonym niżej ilustracjom.. Zjazd gnieźnieński odbył się w połowie wieku.. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób rewolucjoniści walczyli z Kościołem katolickim.. format, kolorystyka ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. Nowa Era.. (0-4)4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 4.Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się ilustracji..

Następnie odczytaj tekst, uzupełniając go...

Pojawiły się konflikty między Polakami a Niemcami.. Drodzy uczniowie zapoznajcie się z tekstem z podręcznika "Przez lądy i oceany".. Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie dopasuj do każdej postaci właściwe informacje.. Wykonaj ćwiczenie 3. Przyjrzyj się uważnie ilustracjom i wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.. 5 Wyszukaj w dowolnych źródłach informacje o przewrocie termidoriańskim.. suma dwóch liczb x i y wynosi 3; uzupełnij dialogi czasownikami z ramki1.. - zagrożenie Polski przez Krzyżaków - chrystianizacja Litwy - zagrożenie Wielkiego Księstwa .. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.Pierwszy tekst to "… iwona kukulak o Odszukaj w znanych ci tekstach współczesnej kultury popularnej (np. komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich lub kulturowych.. Następ-nie wykonaj polecenia.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. Następnie wykonaj polecenia.. 3 odpowiedzi.. Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania , a następnie wykonaj polecenia : b) Każdy punkt uzupełnij wydarzeniami szczegółowymi,c)Zapisz w zeszycie szczegółowy plan wydarzeń Te zadania są w podręczniku j.polskiego Miedzy Nami do V klasy str.245 Proszę .Przyjrzyj się ilustracji..

... a następnie uzupełnij je odpowiednimi formami.

Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moimPrzyjrzyj się dokładnie poniższym ilustracjom i wybierz poprawne uzupełnienia zdań.. b) Otocz ramką ilustrację przedstawiającą najliczniejszy stan w średniowieczu.. Zbiórka przed szkołą.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. co autorka książki napisała w tekście, z tym, co następnie zilustrowała artystka.. 4 Postacie: 1. cesarz Austro-Węgier 2. monarcha bułgarski 3. sułtan turecki Autor ilustracji odniósł się do sytuacji na Bałkanach 2 1 3 Bułgaria Czarnogóra Bośnia i Hercegowina Turcja A. przed I wojną bałkańską .Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. b) Zastanów się i napisz, dlaczego ta czapka została wykorzystana przez przywódców rewolucji francuskiej (il.Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Nazwa rzeki, którą, według legendy, przekroczył Cezar udając się na wojnę przeciw senatowi.Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom, następnie w zeszycie do języka polskiego odpowiedz pisemnie na pytania: 2, 3,4,5,6. Przyjrzyj się ilustracjom A i B i wykonaj polecenia.. Wpisz w wolne kratkiPrzyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania , a następnie wykonaj polecenia.. Ćwiczenie 1Uzupełnij tekst, możesz w tym celu wykorzystać wyrazy z ramki (zwróć uwagę na ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt