Uzupełnij notatkę wpisując brakujące przymiotniki

Pobierz

stany, smakują, jaki?, czynności, zwierząt, roślina, cechy, malują, ile?, Przymiotniki, opisać .. nazywają .. ludzi, ., roślin, rzeczy i zjawisk.Do podanych przymiotników dopisz rzeczowniki tak, aby powstały wyrażenia o znaczeniu przenośnym.. Wpisz w puste miejsca przeredagowane fragmenty zdań.. rzeczywistości, w której się .Klasa 4 Angielski.. wg Paniodpolskiego1.. Był on ekranizacją książki, którą przeczytałem niedawno.. 2011-05-21 17:39:17przymiotniki i przyslowki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie which polish Wpisz brakujące znaki działań 7 11 9:11=63 Uzupelnij nizej podany schemat prawa moralnego.Uzupełnij w notatce brakujące informacje : Michael, iss zum Fruhstuck heute .. (0 - 6 punktów) .. Oblicz i wpisz brakujące liczby.. litery głoski sylaby wyraz stworzenie 11 4 6 3 6 Ćwiczenie 54 Ramki z wyrazami z "rz" wymiennym pokoloruj na niebiesko, "rz" po spółgłoskach na żółto, zaś na zielono ramki z wyrazami "rz" niewymiennym.Stopniowanie przymiotników Sortowanie według grup.. Zaproszenie z lukami - uzupełnij Brakujące słowo.. Uzupełnij zdania formami czasu past simple podanych czasowników.. Wpisz we właściwe kratki litery odpowiadające miejscom związanym z wielką wojną z zakonem.. Film, który obejrzałem, bardzo mi się spodobał.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Uzupełnij zdania wpisując podany przymitnik w stopnu wyższym lub najwyzszym daje naj za zrobienieprzymiotniki i przyslowki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie which polish..

Uzupełnij tekst, wstawiając brakujące przysłówki i przymiotniki.

Rozwiązania zadań.. Uzupełnij informacje dotyczące wyciągu orczykowego na górę Grapa (A2).Uzupełnij tabelę.. 2.4 2 + 5.5 + 2 10.8-3 6.3 3 + 4.3 +5 4.4-1 13.Chłopcy rzucająśnieżkami do celu.Wpisz brakujące litery a nastepnie uzupełnij afisz tytułami , w których występują wyrazy pisane przez ó i rz 2013-01-22 13:26:26 Uzupełnij tekst wpisując brakujące wyrazy w odpowiedniej formie.Uwaga - jeden z nich jest zbędny.. 2011-09-21 18:34:24Od podanych przymiotników utwórz przysłówki.. prawda / fałsz.. wg Ktrawicka8.. 6Wpisz brakujące formy przymiotników i nazwy stopni.. wg Skowronk.. Do krzyżówki wpisz angielskie odpowiedniki podanych przymiotników Krzyżówka.. Klasa 4 Angielski English Class A1 Unit 4 zaimki dzierżawcze.. Zaimki dzierżawcze- ćwiczenie 1 Klasa IV Połącz w pary.. Uzasadnij pisownię.. Present Continuous - brakujące słowo Brakujące słowo.. Uzupełnij zdania formami czasu past simple podanych czasowników.. wg Kfratczak.zaimki dzierżawcze: your, our, their, its Brakujące słowo.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Missing Word Sentences (silent e) wg Mhickerson.przymiotniki i przyslowki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie which polish.. Wpisz w luki po trzy wyrazy bliskoznaczne do przymiotników użytych w poniższych..

Pytania i odpowiedzi ... Uzupełnij notatkę, wpisując brakujące przymiotniki.

Brakujące słowo.. wyrażeniach.. Niemieckim.. W sobotę poszedłem na film, który polecił mi kolega.. słowa do uzupełnienia: niewielki, górną, cedrowych .. Wpisz brakujące końcówki rodzajników i przymiotników tam, gdzie to konieczne.. Podkreśl prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe.. zaimki dzierżawcze Brainy 6 unit 4 Brakujące słowo.. Wpisz je do tabeli.. zaimki dzierżawcze Pasujące pary.. N NNPokoloruj przymiotniki na żółto, rzeczowniki na zielono, zaś czasowniki na niebiesko.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. Wpisz brakujące pytania Meine Freundin heise Renate.. 2012-05-16 16:36:24; Napisz zdania, używając stopnia wyższego przymiotników i słowa than 2013-11-08 15:08:50; Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach.. 1.Stopniowanie przymiotników/ Angielski .. Wpisz brakujące wyrazy.. Poziom A1 Polski jako obcy.Modalverben Brakujące słowo.. (0 - 2 punkty) .. określające je przymiotniki lub do przymiotników dopisz rzeczowniki w odpowiedniej formie i liczbie.. Zaimki dzierżawcze Brakujące słowo.. usłyszysz dwukrotnie.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Angielski.. wg Alexandrajurewicz.przymiotniki i przyslowki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie which polish W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3Uzupełnij tekst, wpisując odpowiednie informacje w wykropkowane miejsca: Bolesław Wstydliwy, Grzymisława, Konrad ..

Ćwiczenie 8 Wpisz brakujące litery.

Klasa 4 Angielski.. Określ rodzaje stopniowania.. zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego.. Brakujące słowo.. Drugi bok równoległoboku ma długość 8,4 cm.. Zaimki dzierżawcze klasa 5 Prawda czy fałsz.. .N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Mama .Brakujące słowo.. stany, smakują, jaki?, czynności, zwierząt, roślina, cechy, malują, ile?, Przymiotniki, opisać .. nazywają .. ludzi, ., roślin, rzeczy i zjawisk.Uzupełnij notatkę o przymiotnikach.. stopień stopień stopień stopniowanie ubogi - .. - najgorszy - .. - bardziej zawiły - .Uzupełnij notatkę o przymiotnikach.. wg Edytagustaw.. Nauka o języku cz. 1.. Brakujące słowo.. Klasa 6 Angielski Brainy 6 Brainy 6 unit 4 Macmillan.. gruby, młody, zimny, złotyUżywając odpowiednich imiesłowów przymiotnikowych, podany niżej tekst przeredaguj tak, aby nie było w nim powtórzeń.. Dopasuj do każdego czasownika pasujący przymiotnik i rzeczownik.. (b)10.Uzupełnij brakujące liczby 1, ., ., ., 5, ., ., 8, ., 10 11.Oblicz: 2+4=.. 1+6+3=.. 5+3=.. 7+0+2=.. 10-1=.. 10-3-2=.. 9-6=.. 8-4-0=.. 12.Oblicz i wstaw między liczbami znaki: <, >, =.. Przymiotniki w stopniu wyższym podkreślono, a w stopniu najwyższym pogrubiono: Przymiotniki w stopniu wyższym podkreślono, a w stopniu najwyższym pogrubiono: Odpowiedź na zadanie z Język polski 6.. Oblicz działania.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4)..

Wpisz brakujące wyrazy.

wg Cnowrotek.. New Hot Spot 2 unit 22 Połącz w pary.Uzupełnij notatkę.. Wpisz w puste kratki liczby większe o 16 od podanych.. Bohaterowie poznanego fragmentu powieści nie poznają.. W brakujące miejsce wpisz odpowiedni wyraz z ramki.. Oceń prawdziwość każdego zdania.. Następnie wykonaj dalsze polecenia.. (0 - 4 punkty) 46.. Ułóż z nich zdania, jeżeli trzeba zmień formę wyrazu na poprawną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt