Wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego 2021

Pobierz

UWAGA.. 9c ust.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna.Karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na dokumnety poprzez opcję Dokumentacja na życzenie.. podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.. 7 Karty Nauczyciela).Dokumenty do samodzielnej edycji w otwartych formatach programu Microsoft Office Word.. Uwaga, to jest tylko początek artykułu.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO.. Author.Jun 21, 2021 - Explore Yanca Naho's board "Ocena Dorobku Zawodowego Nauczyciela 2021" on Pinterest.. Podpis oceniającego: .. 1. następna publikacja ».. nauczyciela za okres stażu · ocena ta może być pozytywna lub negatywna: od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 rokuHarmonogramy egzaminów na nauczyciela mianowanego: Rok 2021.zaktualizowany: czwartek, 27 maja, 2021 - 10:05.. Pobierz wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego.. Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Chełm.. karta z notatką graficzną 1..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. Po zakończeniu stażu nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Oświęcim.. Imię i nazwisko nauczyciela: .. 2.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoprocedura oceny pracy nauczycieli zgodnie z nowymi przepisami prawa obowiĄzujĄcymi w roku szkolnym 2020/2021 w zespole szkolno-przedszkolnym im.. Aby zobaczyć całość, zaloguj się lub załóż konto.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. See more ideas about personalized items, centrum, person.Dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.. Pakiet skierowany jest do osób posiadających stopień nauczyciela mianowanego, które ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Ustalając ocenę pozytywną bądź negatywną dorobku zawodowego nauczyciela, bierze pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.Pobierz wzór projekt oceny dorobku zawodowego wraz z pismem przewodnim.. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela stażysty Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli..

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu.

Wskaźniki oceny pracy nauczyciela kontraktowego Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.. Z poważaniem.. Data: 18.09.2019.Wzór karty oceny pracy nauczyciela Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa Ostatnia aktualizacja: 24 Luty 2021Znajdziesz tu wzory dokumentów związane z dokonywaniem oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.Wzory dokumentów.. Dział: Projekt oceny dorobku zawodowego.Sądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (ale w kursie znajdziesz wiele konkretnych przykładów).. jana pawŁa ii w rzĄŚni zmiany dotyczĄceo ceny pracy nauczycieli wynikajĄcych z nowelizacji karty nauczyciela, tok postĘpowania przy ocenie pracy.. Wzory Dokumentów 2021/2022.. W Z Ó R. (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) Nr .. Data rozpoczęcia stażu : .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Może być ona pozytywna lub negatywna.. Pozostało jeszcze 95 % treści.. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust.. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania"..

Ocena dorobku zawodowego.Art.

Zespół redakcyjny serwisu.. Komplet uzupełnionych i gotowych do wdrożenia wzorów dokumentów dla dyrektora szkoły, zawierający m.in. przykładowe oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego, katalog wymagań .Wzór zawiadomienia o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela Wzór zawiadomienia o wszczęciu procedury oceny pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.. Prezentacja wizytówki nauczyciela, poniżej szablon: Przykład wypełnionego szablonu: karta z notatką graficzną 2.do 31 sierpnia 2018 roku · obowiązuje ocena dorobku zawodowego.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego pani ANNY KOWALSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych Pani Anna Kowalska, nauczycielka w Przedszkolu KRASNAL w Koszalinie, dobywała stażElementy oceny dorobku zawodowego Ocena dorobku zawodowego za okres stażu: •Ma być sporządzona na piśmie •Ma uwzględniać sposób realizacji przez nauczyciela zadań z planu rozwoju •Zawierać określenie POZYTYWNA/NEGATYWNA •Zawierać uzasadnienie •Zawierać pouczenie o możliwości wniesienia odwołaniaPobierz aktualny wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela..

Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny.

Przesłano: 2021-05-27.. Materiały zawierają ponad 20 stron szczegółowo opracowanych dokumentów, które pozwolą przyspieszyć pracę.Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Agnieszka Stępień-Dziewięcka.. Włoszczowice.. Ocena Dorobku Zawodowego Nauczyciela.. Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca 2021 r. to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2021 r.Cele przyjęte do osiągnięcia w planie rozwoju zawodowego zrealizował(a) właściwie i prawidłowo udokumentował(a).. Nadzórpedagogiczny.pl"Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - wzory dokumentów" to zestaw gotowych do wdrożenia wzorów, które ułatwią proces tworzenia dokumentacji w procedurze awansu zawodowego.. Plik Wniosek - awans zawodowy nauczycieli, 25.54 KB.. nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: .. opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium .na zakończeniestażu,dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela, ocenędorobku zawodowego ustala dyrektor, w terminie nie dłuższymniż21 dni liczącod daty złożeniasprawozdania, rada rodzicówpowinna przedstawićswojąopinięw terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego,Ocena dorobku zawodowego nauczyciela | tekst nr 46592.. 6 oraz Art. 9f ust.. Wskaźniki oceny pracy .W zamyśle ustawodawcy ocena dorobku zawodowego nauczyciela winna być, dla komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej cennym źródłem wiedzy zarówno o samym nauczycielu, jak i działaniami podejmowanymi przez niego w związku z powinnościami, o których stanowią przepisy §§ 6, 7, 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z .Opracowanie jest zgodne ze stanem prawnym na dzień 3 marca 2021 roku.. Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.. Wzór wniosku w plikach do pobrania na grupie FB.. Kędzierzyn-Koźle..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt