Napisz w zeszycie dialog użyj informacji podanych poniżej

Pobierz

6 i 7 na dostateczny).Writing 7 Napisz w zeszycie zdania na temat miejsca, w którym mieszkasz.. Materiał do zajęć 1; Materiał dodatkowy 1; Lekcja 33.. Posłuchaj nagrania (zał.2.43), powtórz, zapamiętaj i zapisz w zeszycie II formę podanych czasowników (zad.2).. Zad.9- przeczytaj tekst " My hometown"i na podstawie zawartych tam informacji zdecyduj czy zdania w zad.10- są true czy false.. Dialog nie może być skopiowany z ćwiczenia!Napisz w zeszycie, jakie zjawiska związane z oddziaływaniami między cząsteczkami wykorzystują zwierzęta przedstawione na zdjęciach poniżej.. Title: Genau 3 Podręcznik Wersja Elektroniczna, Author: Klett Polska sp.. wstaw w luki przymiotniki utworzone od podanych wyrazow zadanie wykonaj w zeszycie uwielbiam; wpisz w luki odpowiednie określenia wybrane z ramki poniżej; pytamy o zwierzęta: kto czy coW odpowiedziach uczniów odszukaj i podkreśl wszystkie podrzędne związki wyrazowe, w których wyrazem nadrzędnym jest rzeczownik.. F a u y ie a u e i a a a a i aOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Kto wedlug ciebie dzieki milosci zyskal wiecej Winicjusz czy Lidia - Napisz rozprawke.. Wykonaj zad.. Zapisz, jaki przypadek ma każdy z tych wyrazów.. Prześlij do sprawdzenia na Wychowanie fizyczne Temat: Zwody - z przełożenia nogi nad piłką, pojedynczy i podwójny.Zgodnie z obrazkiem poniżej zaznacz czy podane zdania są prawdziwe (+) czy nie (-)..

Napisz w zeszycie przedmiotowym datę i opisz pogodę.

Wiem więcej1.. (na podstawie ćw.. Zimorodek siedzi na (gałąź) , tuż nad (lustro) wolno płynącej rzeki.. 6 Zaznacz F obok zdania fałszywego.. a/an … There is a/an … and There are two .Jedną stronę w zeszycie poświęć jednemu tematowi.. Przeczytam tekst z materiału do zajęć 1 i wykonam ćwiczenia sprawdzające, jak dobrze rozumiem tekst.. Nie zapomnij o znalezieniu i umieszczeniu odpowiednich informacji (np. adresu placówki) Praca będzie podlegała ocenie !. 3. Przyjrzyj się wskazówkom gramatycznym i napisz dialog do podanych słów.Napisz w dowolnym edytorze tekstu podanie do dyrektora wybranej przez Ciebie szkoły.. Wstaw brakujące wyrazy.. Zanotuję w zeszycie słowa, których nie rozumiem, sprawdzę ich znaczenie.III.. Ćw 2/77- policz i napisz ile przedmiotów widzisz na obrazkach.. Wskaż, z ilu liter i gło-sek one się składają.. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 1, 2, 3, str. 80 oraz 5 i 6, str. 81.4.. 1- krzyżówka- hasła to obrazki po lewej stronie.. Ćwicz.. proszę o nie branie z .Uzupełnij tekst właściwymi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. W wyrazie czasem jest 6 liter.. Wyrazy pomocnicze: litery, głosek, litera.. Ułóż 2 dialogi na podstawie dialogu wzorcowego i zapisz je w zeszycie przedmiotowym..

Zapisz w zeszycie czasowniki podane w nawiasach w odpowiednich formach.

Zacznij od kategorii Furniture i stopniowo dodawaj kolejne tematy.. 3/ str. 86 i poznanego słownictwa i zwrotów) UWAGA.. Nerwowo popiskuje i rozgląda się na (boki).. 4 str. 109 napisz.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. 3: uzupełnij zdania imionami bohaterów z historyjki.. z o.o., Length: 83 pages, Published: 2017-11-29Przeczytaj informacje w podręczniku o Witoldzie Pileckim i Danucie Siedzikównie, a następnie wykonaj zad.. Gdy dostrzega przefruwającą obok samicę, rzuca się za (ona) w pogoń.Zapisz w zeszycie swoje imię i nazwisko.. Zeszyt ćwiczeńRandell - W jakich pytaniach używa się "a" i a lot of; Popularne Lekcje.. 3 str.71 w zeszycie ćwiczeń.. napisz zdania przeczące o tych rzeczach, których nie ma na obrazku: a. There is a bed.. Załącznik 7.1- napisz i zakreśl wyraz w samolocie, który określa środki transportu.. Pytania należy ułożyć w czasie Present Simple.Tworzymy je w następujący sposób:Am + I + verb Odpowiedź na zadanie z Brainy 5.. Następnie, obok każdego zdania napisz o jakie zdarzenie może tam chodzić np. 1.. 5 na bardzo dobry.. Proszę zrobić zdjęcia lub skan 2 ostatnich tematów lekcji (11 i 13 maja) oraz wykonanych ćwiczeń z zeszytu przedmiotowego i przesłać na adres mailowy ćwiczeniu na stronie 77 zrób ćw..

4 (Where / cap ...Dialog zapiszę w zeszycie.

Czym podróżujemy w punkcie 1,2,3. i. There is .Napisz w zeszycie dialog - rozmowę z kolegą/ koleżanką o tym, jak spędzacie wolny czas.. Zad.12- posłuchaj nagrania 2.69 na edesk.pearson.pl w zakładce Class CD 2, a następnie wybierz właściwy wyraz w każdym ze zdań.Utwórzcie ustnie dialog: "W sklepie" na podstawie podanych informacji w zadaniu 7, str. 95.. It's a birthday .6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. Mają byc podane argumenty i opisanie tych argumentów .. Przed naszym przyjazdem dziadek (wędrować) po targu i (wyszukiwać) świeże warzywa i owoce.. Wykonaj ćwicz.. jutro pójde w świat zad 9 str 117 klasa 6 Zapisz w zeszycie informacje na temat zastosowania metali w życiu codziennym.W zeszycie zapisz temat lekcji: "An injury.". napisz w zeszycie pytania uzywajac podanych wyrazow nastepnie dopisz odpowiedzi jeffa Wytłumacz znaczenie podanych wyrazów ( co to jest ) : 1. zasadźca - 2. wolnizna - 3. łańcuchówka - 4. siew - 5. sianokosy - 6. pług - 7. radło - 8. sierp - 9. słoma - 10. młócenie - 11….Uzupełnij tekst przydawkami całość zapisz w zeszycie porównaj tekst przed zmianą i po niej.. czasu teraźniejszego.. Dziadek i babcia bardzo dbają o to, abyśmy zdrowo się odżywiali.. (ramka) : in, table .. Uwaga!. 07.04.2020 Temat: "Radość pisania, możność utrwalania"- analizaZad.8- uzupełnij dialog, użyj słów podanych w ramce..

Napisz dialog.

Często (planować) dla nas pyszne obiadki.. Użyj słów podanych w nawiasach.. Wyrazy, które wymawiamy lub słyszymy, skła-dają się z .. co robią przedstawione tam postacie np. 1. .. Do podanych informacji napisz odpowiednie wyrażenia np .5 Bliłej jązyka 7 Dopisz takie spółgłoski do podanych samogłosek, aby utworzyć wyrazy nazywające osoby i przedmioty wskazane na ilustracji.. Wyraz szkoła składa się z 5 głosek.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz w zeszycie dialog w którym zaproponujesz koleżance/koledze coś do picia i jedzenia, o twój rozmówca akceptuje, odmawia lub mówi, że wolałby coś innego.. Zawsze (kupować) tylko najlepsze.1.. Nie zapomnij o haśle.. Użyj podanych w ramce słów i pojęć: małe, duże, siły spójności, między, siły przylegania, napięcie powierzchnioweNapisz słowa z ramki pod właściwymi obrazkami.. Wysłuchaj nagrania 2.45 i powtórz zdania z dialogu z nagraniem a .. zapisz pełnym zdaniem używając czasu przeszłego Zad.. Używając czasu Present Continuous ( Teraźniejszy Ciągły ) i zwrotów podanych w ćw.. Wyrazy, które piszemy albo czy-tamy, zawierają .. Wybierz postać jaką podziwiasz i zapisz krótki tekst o tej osobie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt