Scharakteryzuj demokrację ateńską

Pobierz

W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. Organem pełniącym najwyższą władzę było Zgromadzenie Ludowe (ekklezja).Proszę czekać.. Perykles w sprawach ustroju ateńskiego wypowiadał się następująco: "Nasz ustrój polityczny (politeid) nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorcem dla innych niż inni dla nas.. Inna sprawa, że Grecy pod pojęciem ustrój rozumieli zarówno instytucje jak i sposób sprawowania władzy.. Powszechnie wiadomo, że demokracja, ustrój który opanował do dziś większość państw cywilizacji łacińskiej, swym rodowodem sięga do starożytnej Grecji, dokładniej - do Aten.. W tym okresie wszyscy obywatele (mężczyźni) mieli prawo uczestniczenia w życiu politycznym tej greckiej polis.. Polub to zadanie.. .demokracja ateńska a współczesna demokracja pośrednia.. - Kultura ateńska w czasach Peryklesa: Czasy Peryklesa uznawane są za szcz - Pytania i odpowiedzi - HistoriaWitam, nie wiem czy demokrację ateńską można nazwać dobrą demokracją, i nie wiem jak jeden z polityków, mógł w jakiejś debacie powiedzieć, że "Trzeba wrócić do korzeni.Do tego co dobre, co było przed wiekami.. Śp. Rafał Górski zanotował świetne spostrzeżenia dotyczące sytuacji w jakiej się teraz znajdujemy.W ten sposób Sokrates zdyskwalifikował grecką ateńską demokrację i demokratyczne kryterium legitymizujące władzę..

Opisz kulturę ateńską w czasach Peryklesa.

Niektórzy uważają, że jest jego prekursorem, ale to .ustanawianiu tyranii lub obali lud Ateńczyków lub demokrację ateńską, to ten, kto zabiłby winnego jednej z tych rzeczy, będzie wolny od zmazy.. tematy polityczne), bo politologii nikt nie przyswaja przez sam fakt, że jest .. Ateny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Polis ateńska była położona w Attyce.. Publiczne dyskusje nad ustawami.. Opinia większości (często błędna opinia i manipulacja z powodu ignorancji ludności w społeczeństwie) nie mogła legitymizować władcy.. Późniejsze czasy znają bardzo niewiele przykładów rządów demokratycznych.. Ustrój demokratyczny w Atenach ukształtował się w pełni po reformach przeprowadzonych przez Kleistenesa i kontynuowanych przez Peryklesa..

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Scharakteryzuj demokrację Ateńską.

Zwykle wskazuje się dwa.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e. Z góry dzięki.. Świadectwa kultu poświadczone są jesz-cze dla I w. p.n.e.11 Ale 322 rok p.n.e. wyznacza symboliczny akt zgonu demokracji.. Perykles jest gigantyczną postacią; był politykiem i demagogiem.. Gdyby lud bądź demokracja w Atenach zostały obalone, niech nikt spośród członków Rady na Areopagu nie wchodzi naGrecja i Rzym -powtórzenie gr.1 1.Scharakteryzuj przyczyny i podaj datę upadku Rzymu 2.Wyjaśnij na czym polegało spartańskie wychowanie 3.Scharakteryzuj demokrację ateńską( z uwzględnieniem instytucji i urzędów) 4.Scharakteryzuj podział społeczeństwa rzymskiego 1.Katakumby służyły do.. 2.Na czele powstania niewolników w latach 73-71 pne stał.. 3.Dyktator był.. 4.Aleksander Wlk.Scharakteryzuj sposób funkcjonowania demokracji szlacheckiej.. Największy rozkwit Aten nastąpił za rządów Peryklesa, który uważany jest za wybitnego polityka.Działanie demokracji ateńskiej w czasach Peryklesa ( V w.p.n.e.). Powoływano Radę Pięciuset na jeden rok, kontrolowała między innymi pracę urzędników.przetrwał obaloną w 322 r. p.n.e. demokrację10.. Można tu polemizować.. Kilkakrotnie wybierany był na urząd stratega.. Wybierani urzędnicy podejmowali decyzje - starożytni nie uważali takiego systemu za demokrację, lecz oligarchię..

W historii zapisała się swoim ustrojem politycznym - demokracją ateńską.

Wystąpił w roku 463 p.n.e.Dzięki tej książce spojrzałem na pewne problemy z nieco innej perspektywy niż dotychczas, np: na demokrację ateńską.. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. obywateli.. Platon wcale nie opowiadał się za totalitaryzmem.. dział: Systemy polityczne.. Do ukształtowania się demokracji szlacheckiej doszło w związku z.Wzmocnił demokrację ateńską i w swoich przemowach wskazywał zalety tego ustroju:-w sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa;-jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz że względu na talent osobisty, jakim się wyróżnia;Start studying 3.. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.. Pierwszy stanowi sięgająca początkami XIII w. szwajcarska Landsge-Scharakteryzuj ustrój demokracji ateńskiej.. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Opisz demokrację ateńską .. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności..

Paradoksalnie, mimo że władza w polis skupiona była w jego rękach, to on stworzył demokrację ateńską.

epoka: Starożytność.. Demokracja znaczyła (i dla niektórych wciąż znaczy) równość w podejmowaniu decyzji, nie wybór osób mających takie zadanie (demokracja pośrednia).. Zgromadzenie wszystkich obywateli (kworum 6 tyś.. Niejednokrotnie słyszy się opinię, że "do tej pory ludzkość nie wynalazła lepszego ustroju".. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. 1 Zobacz odpowiedź .Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Podanie "nacobezu" do lekcji: musisz znać znaczenie pojęć: demokracja, tyrania, ostracyzm, wiedzieć kim byli : Solon, Klejstenes i Perykles,, umieć wymienić wszystkie organy władzy w demokratycznych Atenach ich skład i kompetencje,Perykles - syn zwycięzcy spod Mykale Ksantipposa, ze strony matki Agaristy wywodził się z rodu Alkmeonidów.. W Atenach rozwijała się również sztuka i filozofia.Struktura i funkcjonowanie demokracji w Atenach.. Państwo to .Demokracja ateńska, czyli jedna z najbardziej znanych antycznych demokracji powstała w wyniku reform Klejstenesa z 507 roku p.n.e. Jej nazwa pochodzi od dwóch greckich słów - demos i kratos - i oznacza "władzę ludu".Ateny były jedną z silniejszych i ważniejszych polis w starożytnej Grecji.. Za idealny ustrój uznał politeję.. Ta opozycja nie jest już obecnie tak wyraźna.ATENY (demokracja) 1.. Ustrój XVI - wiecznej Rzeczypospolitej nazwano demokracją szlachecką, ponieważ decydującą rolę w sprawach państwa odgrywała wówczas szlachta.. W tym ustroju wszystkim obywatelom przysługiwały prawa, które wcześniej zastrzeżone były tylko dla arystokracji.. obywateli)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt